Historia lyhyesti
Toiminta alkanut : 26.12.1948 nimellä Kuvakota
Perustajat : Olavi Laakso ja Erkki Salin
Paikkaluku : 164
Kone : Saxonia, jolla teekkarit aloittivat
Tes-Vision (Myöhemmin 2 kpl Ernemann 2)
Ääni : Mono
Ensimmäinen elokuva : Vedenneito
Toiminta jatkuu :19.2.1961 alkaen nimellä Lapinsuu Ay.
Paikkaluku : 265 (alkuaan 315)
Koneet : Dresden D 2 (alunperin Ernemann 4)
Ääni : Dolby Stereo
Ensimmäinen elokuva : Sayonara 

Muistelus alkutaipaleelta:

Kun oli ilmeistä, että Sodankylä oli hävityksen jälkeen kasvanut jo niin suureksi kyläksi, että elokuvien esittäminen paikkakunnalla olisi mahdollista, käynnistimme suunnitelmat elokuvateatterin rakentamiseksi Eteläpohjanmaalta tänne muuttaneen Olavi Laakson kanssa. Alustavien tiedustelujen perusteella tulimme siihen tulokseen, että teatterirakennuksen rakentaminen ja siihen uuden kaluston hankkiminen tulisi niin kalliiksi, että teatterin kannattavuus olisi kyseenalaista ja koska oli aivan epätietoista jaksavatko samat ihmiset jatkuvasti käydä elokuvissa. Näin päädyimme siihen lopputulokseen, että rakennamme varsinaisen elokuvateatterirakennuksen ja koetamme hankkia jostakin käytetyn koneen ja muut tarvikkeet.

Tähän tarjoutuikin erinomainen tilaisuus, kun Helsingin Sanomien numerossa 230 27.8.1948 tarjottiin ostettavaksi Salon kauppalassa sijaitsevan "Tähtikino" nimisen elokuvateatterin koko kalusto. Koska asia oli kiireellinen, teimme pikaisen päätöksen kaluston ostamisesta. Niinpä Olavi Laakso lähti matkalle: ensin lentokoneella Helsinkiin ja sieltä pirssiautolla Saloon. Näin alkoivat asiat vyöryä ja hankkeestamme tulla tosi. Laakso sai hiottua Salossa kaupat 200.000 markan kauppahinnasta ja antoi jollekin huolintaliikkeelle tehtäväksi suorittaa kaluston purkaminen, rautatievaunuun lastaus ja lähetys Sodankylään. Tavarat tulivat sittemmin tänne rekka-autolla ja sijoitettiin ne silloisen Sompion Puuteollisuuden varastoon. Myöhemmin tavarat siirrettiin pihaamme tuholta säästyneeseen entiseen autotalliin. Vakuutin kaluston palon varalle ajalle 1.1. - 30.11.1948 500.000 markasta.

Vakuutusmaksua tästä vakuutuksesta meni 515 markkaa. Esityskone (Saxonia) ja muut koneet ja kalusto oli siis ostettu. Nyt oli ryhdyttävä rakentamaan varsinaista elokuvateatteri- rakennusta. Laadimme itse piirustukset tulevalle rakennukselle. Konehuoneen piirustukset laati johtaja Jalasoja Kinotarpeet Oy:sta. 15.9.1948 päivätyllä lupakirjalla ostimme Metsähallitukselta Pittiövaarasta 100 runkoa sahatukkia yhteensä 920 kuutiojuoksua a' 14,50 = 13.340,-. Sahapuiden ajo annettiin Viljo Mobergin tehtäväksi, joka suoritti sen 90,- kappalehinnasta. Puut kaatoi Taisto Mäkipaaso 54 markkaa kappale. Puut ajettiin kylälle ja Sahattiin Laakso & Niemelän sirkkelisahalla. Varsinainen rakennustyö alkoi 13.9.1948. Kirvesmiehinä toimivat Matti Leinonen ja Kauko Miettinen aputyövoimanaan Taisto Mäkipaaso, Alvi Borisoff, Onni Seppänen, Heikki Varonen, Nikodemus Piehtari, Uuno Niiranen, Toivo Piirto, Valo Lilja, Velu Poikela sekä viimeistelytöissä Pekka Nikkarinen. Rakennusvaihe päättyi 31.12.1948.

Koska paikkakunnalla ei ollut saatavissa tarvittavasti sähkövoimaa olimme pakotetut rakentamaan teatterin tarpeita tyydyttävän sähkölaitoksen. Tätä tarkoitusta varten ostimme 30.10.48 Hj. Eskelisen sahalta 5 kw:n generaatorin 50.000 markan kauppahinnasta sekä Ab Kemi Oy:ltä BMW- merkkisen kuulasytytysmoottorin 25.000 markan hinnasta. Tässä oli siis sähkölaitoksen alku. Muut tarvikkeet saimme elokuvakoneen mukana tekemässämme kaupassa. Joskin joitakin tarvikkeita, kuten seinään kiinnitettävät putket saimme  Ivalosta Radio- ja Autotarvikkeelta.Sähköasennustyön suoritti Arvo Vaara. Konehuoneen tarvikkeet sekä vahvistimen (Brander) ja kovaäänisen toimitti Kinotarpeita Oy. Johtaja Jalasoja ja teknikko Biström suorittivat kinoteknilliset asennustyöt ajalla 16. - 18.12. Rakennusvaihe oli erittäin hankala sodanjälkeisen rakennus- tarvikepulan vuoksi. Mitään rakennustarvikkeita ei tahtonut saada ja rakennusluvan saimme antamalla eräälle rakennusmestarille yhden pullon Jaloviinaa. 

18.12.1948 teatteri oli siinä kunnossa, että siinä voitiin suorittaa elokuva-asetuksen mukainen ensitarkastus. Sen suoritti Filmiteknillisen Lautakunnan tarkastaja Bertil Strunck ja todettiin siinä, että teatteri oli vielä keskeneräinen mutta kuitenkin siinä kunnossa että teatteritoiminta voitiin aloittaa. Eteen tuli kuitenkin vielä yksi suuri mutta: Meillä ei ollut kummallakaan lupakirjaa ja näytöksen antaminen ilman sitä oli luonnollisesti kielletty. Tästä selvisimme kuitenkin siten että Rovaniemellä sijainnut elokuvateatteri "Kino" antoi yhdeksi päiväksi koneenhoitaja Niemisen, joka suoritti avajaispäivänä kolme näytöstä. Tämän jälkeen näytimme itse ilman lupaa. Koneenhoitaja Nieminen vastasi kuitenkin näytöksistä ja ilmoitimme hänet Filmitekniselle Lautakunnalle koneenhoitajaksemme. Suoritimme hänelle siitä korvauksen. 26.12.1948 avasimme siis teatterimme ja esitimme avajaisnäytäntönä Metro Goldwyn Mayer Filmsin värielokuvan "Vedenneito". Pääosassa näyttelijä Ester Williams. Lippujen hinnat näytöksiin olivat aikuisilta 60,- ja lapsilta 30,-. 

Näytös meni kohtalaisen hyvin. Ainoa vaikeus oli se ettemme saaneet konehuonetta tarpeeksi lämpimäksi ja kun sali oli lämpimämpi, hikosivat näyttöluukkujen lasit ja tästä taas kärsi kuvan terävyys. Siinä ei auttanut muu kuin, että kannoimme konehuoneeseen asetusten vastaisesti kaminan ja teimme siihen kunnon tulet. Näin lämpeni konehuone ja näytökset menivät päätökseen kunniallisesti.


Aikoinaan muistiin merkinnyt :
Erkki Salin